Milanistat
Milanistat, emocionet kuqezi
Browsing Category

VIDEO NEWS

Në këtë kategori ndodhen videot që kanë të bëjnë me botën e Milanit. News Milan, informacioni i thelluar, seancat stërvitore dhe highlights të ndeshjeve do të publikohen në këtë seksion. Videot janë krijuar nga grupi ynë ose janë marrë nga rrjetet sociale të Milanit apo lojtarëve të ndryshëm kuqezinj. Do të botohen edhe ato të botuara nga AC Milan: prezantimi i blerjeve të reja, intervista dhe shumë të tjera. Në këtë mënyrë do të përpiqemi të “shkurtojmë” distancat.